Atelierstudie


Elk studiejaar is onderverdeeld in vier periodes.
In het propedeuse jaar zijn we de laatste periode begonnen met de atelierstudie.
Dit houdt in dat we binnen de klas een eigen werkruimte organiseren waarin we zelfstandig moeten studeren. Elke dag zijn er verschillende docenten aanwezig die we kunnen aanspreken wat betreft ons proces.

Docenten zijn dus als het ware aanspreekpunten geworden om te praten over je werk, over keuzes of over problemen waar je tegen aanloopt. Het is dus een hele zelfstandige studie waarbij je zelf moet ontdekken waar je oprecht goed in bent, en wat voor materialen je gaat gebruiken. We zijn vrij om te komen en gaan wanneer we willen, soms is dat nodig voor onderzoek. Wanneer je echter te onzichtbaar studeert tegenover docenten, krijgen zij geen grip op jou en je geeft hen ook niet de kans om jou te helpen.

De derde periode van het tweede en derde jaar zijn er de minors waarbij we een keuze moeten maken in een vak dat niet direct in relatie staat met je eigen expertise, met als doel je horizon te verbreden.

Ik hoop dat u kunt genieten van dit blog.
U vindt hier mijn werk van periode vier t/m acht en mijn zomertaak.
Periode vier is het laatste kwartaal van het eerste jaar, periode acht de laatste van het tweede jaar.

Links naar mijn andere blogs:

Periode 1 - 3
Periode 9 - 12
Periode 13 - Afstudeerfase